Stefan Salzer
Salzer Stefan
10.08.1979
bei den Walkers seit 2012
Seiler Jürgen
Seiler Jürgen
02.05.1981
bei den Walkers seit 2012
Schiri
BREUER Marius
bei den Walkers seit 2012
Schiri
TISCHENDORF Julian bei den Walkers seit 2012
Schiri
RÄTH Andreas bei den Walkers seit 2012
Schiri
LEITNER Kaibei den Walkers seit 2012